Конференции

Вие сте тук

На 27 и 28 май в Института по балканистика – БАН се проведе третата кръгла маса по проблемите на културната история на страните от Югоизточна Европа, организирана от секция “Културна история на балканските народи (ХV–ХХІ век). В рамките на пет заседания бяха изнесени 27 доклада на учени от хуманитарните и социалните науки на БАН – балканистика, етнография, история, литература, философски науки, от Софийския и Нов български университет, Югозападния и Шуменския университет, от Столичната библиотека и Регионалния исторически музей – Русе.

Subscribe to

Архив конференции