Вие сте тук

Март 2013

Балчева, А. Балканските славяни между Изтока и Запада. Исторически реминисценции и самоидентификация. В: Проблемът Изток-Запад историческа перспектива. С., Институт по история, изд.Парадигма, 2003, с.117-130. ISBN 954-9536-87-4.

Балчева, А. Изкуството на танца в хърватската художествена словесност. В: Танцът в балканските литератури. С., изд.Балкани, 2004, с.202-211. ISBN 954-8353-96-2.

ЛЮБОВТА – ПЪТ КЪМ СЕБЕПОЗНАНИЕ И БОЖЕСТВЕНА ХАРМОНИЯ В РОМАНТИЧНОТО ТВОРЧЕСТВО НА СЪРБИ, ХЪРВАТИ И БЪЛГАРИ

РОМАНТИЗМЪТ И НОВОТО ЧУВСТВО ЗА ПРИРОДАТА В ПОЕЗИЯТА НА СЛАВЯНСКИЯ ЮГ

Балчева, А. Присъствието на Андрия Качич Миошич в романтизма на славянския Юг. В: Андрия Качич Миошич и българите. С., ИК “Гутенберг”, 2000, с.124-132. ISBN 954-9943-11-9.

МЕТАФИЗИЧНАТА ПРИРОДА НА А-ЗА В ПОЕЗИЯТА НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКИТЕ СЛАВЯНИ

Новата книга на Антоанета Балчева "Мостове през вековете. Югоизточноевропейски диалогични полета" вече е факт.

Предлагаме резюмета на съдържанието на български и английски език.

Очакваме в началото на септември 2010 новата книга на колежката Пенка Данова ”България и българите в италианската географска книжнина (ХІV-ХVІ век;)”, която ще бъде издадена от издателство "Парадигма". За любознателните предлагаме Заключението на книгата на български, английски и италиански:

Заключение - италиански

Архив новини