Вие сте тук

Екип

Секция "Културна история на балканските народи"

В Секцията работят 6 учени, специалисти в различни области и в различни балкански култури:

  1. Ст. н. с. ІІ ст. д-р Йорданка Бибина, изследовател на турската култура, литература, изкуство, българо-турските културни взаимоотношения и връзки, ръководител на Секцията.
  2. Ст. н. с. І ст. дфн. Рая Заимова,
  3. Д-р Пенка Данова,
  4. Н.с. д-р Антония Балчева,
  5. Н.с. д-р Саня Велкова,
  6. Н. с. Маламир Спасов, изследовател на съвременната румънска литература в широк балкански и европейски контекст.

Дълги години секцията работи под ръководството на ст. н. с. І ст. дфн. Лилия Кирова, която оформи нейния облик, генерира много идеи и насоки в изследванията на поколенията учени.

Преди това своя следа в развитието на Секцията оставиха проф. д-р Марин Жечев и проф. д-р Надежда Драгова.