Вие сте тук

Секция "Културна история на балканските народи"

Секция Културна история на балканските народи

Добре дошли!

Ако Балканите са едно предизвикателство за изследователите - историци, то нашите научни занимания са в една още по-интересна и сложна проблематика - тази на балканските култури, които са се развивали не само в хода на крайно драматичните исторически колизии,но и при взаимодействието на няколко цивилизации - християнска, мюсюлманска, юдейска

Секция "Културна история на балканските народи" е създадена през 1965 г. като проблемна група в Института по балканистика с ръководител проф. Пеньо Русев. Сега, 45 години по-късно, тя има своя характерен научен профил и особено място в българската и международна балканистика. Със своите многобройни изследвания Секцията налага висок стандарт в научните дирения в областта на културната история на полуострова и разкрива нови, неизследвани преди това проблемни полета, като например, културните взаимодействия и преплитания между западно-европейските и балканските култури, европейските влияния при формиране на балканските култури и културни идентичности, сблъсъкът между традиционното и модерното на Балканите, балканските идентичности, изграждането на образа на съседа в литературни и публицистични текстове, в учебниците по история, в изкуството, естетическите феномени, породени от сложната плетеница на култури и цивилизации, довели и до това невероятно културно многообразие, което и днес определя особения облик на Балканите като своеобразен културен ареал.